Kokoomuksen työlista

Pääministeri, puheenjohtaja Alexander Stubb:in puhe Kokoomusristeilyllä:

Me tiedämme, että Suomen talous on vaikeassa tilanteessa. Talous on kutistunut kolme vuotta peräkkäin. Velkaannumme raskaasti. Tulot eivät riitä kattamaan menoja. Hyvinvointimme ei ole kestävällä pohjalla.

Näissä eduskuntavaaleissa Suomi on suurten valintojen edessä. Voi sanoa, että meillä on edessämme kolme vaihtoehtoa, mihin suuntaan Suomi voi mennä.

  • Ensimmäinen esitetty vaihtoehto on jatkaa velaksi elämistä. Eli yrittää korjata ongelmiamme elvyttämällä. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi talouden tekohengittämistä, Kreikan tietä. Laskun maksaisivat lopulta lapsemme.
  • Toinen esitetty vaihtoehto on jatkuva kituuttaminen, juustohöylä ja veronkiristykset. Eli jatkuvasti supistaa hyvinvointiyhteiskuntaa sellaiseen muotoon, jota meillä olisi varaa pitää yllä. Leikkausten tielle ei loppua näy, jos taudin sijasta hoidetaan pelkkiä oireita.
  • Kolmas vaihtoehto on asettaa työ etusijalle. Eli leipoa isompi kakku, josta riittää enemmän jaettavaa. Tämä edellyttää rohkeita uudistuksia, jotka lisäävät työtä Suomessa.
    Kokoomus valitsee työn. Me haluamme uudistaa työmarkkinoita ja verotusta siten, että Suomeen saadaan lisää työtä.

Työlista

Suomea ei saada liikkeelle leikkaamalla.

Suomea ei saada liikkeelle syytämällä lisää veronmaksajien rahaa elvytykseen.

Suomi saadaan liikkeelle vain työn kautta. Sinun, minun, 63-vuotiaan poliisin, 21-vuotiaan oppisopimusopiskelijan, nyt rakennusalalta työttömänä olevan, äitiyslomalta toimistoon palaavan, sairaalassa vuorotyötä tekevän, taksia ajavan tai insinöörityötä tekevän maahanmuuttajan. Meidän jokaisen työllä.

Leikkaamalla voimme parantaa julkisen talouden tasapainoa, mutta sillä ei kasvateta yhteistä kakkua. Elvyttäminen tarkoittaa uskoa siihen, että julkinen sektori voi luoda rahalla työtä. Molemmille voi olla aikansa ja suhdanteensa, mutta Suomen haasteet eivät ole suhdanneongelmia. Meillä on pysyviä rakenteellisia ongelmia. Kakku ei kasva, vaikka nälkä kasvaa.

Siksi on mentävä työn kautta. Se tarkoittaa luottamusta suomalaisiin. Luottamusta siihen, että olemme osaavia ja eteenpäin pyrkiviä ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät kaipaa lisää rajoituksia, holhoamista ja sääntelyä. Vaan ihmisiä, jotka kaipaavat enemmän vapauksia, oppimisen mahdollisuuksia, työhön kannustamista ja yrittämisen edellytyksiä.

Siksi Kokoomus puhuu niin paljon työstä. Tulemme puhumaan vaaleihin saakka. Ja tulemme puhumaan vaalien jälkeen. Ja tinkimättä ajamaan linjauksia, joilla lisätään työtä.

Suomessa on osittain jumiuduttu ajatukseen, että työmarkkinat olisivat nollasummapeliä, jossa työ jollekulle on pois joltakulta toiselta. Näin ei ole. Työ luo työtä, koska mitä useampi meistä on työelämässä, sitä enemmän syntyy hyvinvointia. Suomi nousee vain työllä.

Suomalaiset ovat kanssamme samaa mieltä. Tuoreen arvo- ja asennetutkimuksen mielestä työ on tärkein asia, mihin politiikalla tulisi vaikuttaa.

Kokoomus lähtee tuleviin vaaleihin työn kautta. Me asetamme työn kaikessa päätöksenteossa etusijalle. Työ on meidän vaihtoehtomme.

Leikkauslistat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusijalle. Tästä syystä me myös julkaisemme tänään työlistan.
—————-
Ennen kuin menen listan sisältöön, niin on hyvä palauttaa mieliin, mistä asetelmista vaalikeskusteluihin lähdetään.

Neljä vuotta sitten puolueilla ei ollut yhtenäistä tilannekuvaa.

Osa puolueista uskotteli itselleen ja myös äänestäjille, että ennustettua nopeampi kasvu hoitaa Suomen ongelmat. Ei tullut ennustettua nopeampaa kasvua. Ei tullut edes ennusteiden mukaista kasvua. Menimme muun Euroopan mukana uuteen taantumaan. Sitä on kestänyt jo kolme vuotta.

Ilman yhtenäistä tilannekuvaa ei synny tilanteen edellyttämiä päätöksiä. Sen olemme tällä vaalikaudella nähneet. Kokoomus on jäänyt yksin vaatiessaan työllisyyttä lisääviä uudistuksia.

Olen huolissani siitä, että olemmeko menossa samaan ansaan myös tänä keväänä. Olen huolissani, että tilannekuva Suomesta on eri puolueilla varsin kaukana toisistaan.

Näennäisesti huoli toki jaetaan. Sanotaan, että tarvitaan muutos. Että velaksi ei voi elää. Että tarvitaan uusia työpaikkoja.

Työ on helppo asettaa etusijalle puheissa. On helppo puhua siitä, että luodaan vaikka 200 000 uutta työpaikkaa. Se on retoriikkaa, kauniita sanoja.

Valitettavasti puolueet ovat jääneet juhlapuheiden tasolle. Puhutaan sadoista tuhansista uusista työpaikoista kertomatta, että miten ne luodaan. Puhutaan miljardisäästöistä kertomatta, että mistä ne otetaan. Tämä on äänestäjien huijaamista.

Suomalaisilla on täysi oikeus kysyä, että milloin nykyinen kurjuus ja jatkuva kitkuttaminen päättyvät. Rehellinen vastaus on: ei koskaan, ellemme tee riittävän isoa korjausliikettä, jolla laitetaan työ etusijalle.

Kokoomus haluaa muutoksen vaalikeskusteluun. Nyt on aika paljastaa kortit. Nyt on aika kertoa suomalaisille avoimesti, kuinka Suomi saadaan liikkeelle ja uuteen nousuun.

Ilman säästöjä ei tulevasta vaalikaudesta selvitä. Meidän on elettävä suu säkkiä myöten. Mutta leikkauslistoilla Suomea ei saada uuteen nousuun.

Olen eilen kertonut niitä kohteita, joista Kokoomus olisi valmis tulevalla vaalikaudella säästämään. Ben Zyskowicz on aiemmin myös kertonut näkemyksensä. Muuten onkin ollut varsin hiljaista. Näkemykset tarvitaan, jotta pääsemme keskustelemaan avoimesti.

Kokoomus on valmis tekemään niin paljon säästöjä, kuin talouden tasapainottaminen edellyttää. Luotamme tässä valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin arvioihin. Olennaista on tehdä tarvittavat sopeutuspäätökset heti vaalikauden alussa.

Mutta sitten on mentävä eteenpäin. Tarvitaan työlista. Joukko toimia, jotka lisäävät työntekoa Suomessa.

Lähtötilanne on hankala. Suomen Pankin arvion mukaan Suomen kasvu on jäämässä keskimäärin yhteen prosenttiin vuoteen 2030 saakka. Työikäinen väestö vähenee. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje. Työttömyys on lisääntynyt. Se siis tarkoittaa, että todellisuudessa velkaantumisemme olisi jatkumassa tai jopa kiihtymässä.

Mutta ei pidä synkistellä liikaa – meillä on myös ehdottomasti mahdollisuuksia! Suomella on mahdollisuus päästä uuteen nousuun.

Osaamisemme on maailman kärkeä. Meillä on vakaa ja ennakoitava yhteiskunta. Olemme korkean teknologian ja innovaatioiden maa. Meillä on voimaa esimerkiksi biotaloudessa ja cleantechissa.

Poliittisten päättäjien tehtävä on luoda työnteolle ja yrityksille otollinen toimintaympäristö. Poliitikot eivät luo kasvua. Suomen pelastavat suomalaiset työntekijät ja yrittäjät.

—————
Tänään julkaisemme työlistan suomalaisten käyttöön. Se on jatkoa aiemmin julkaistulle strategiselle hallitusohjelmallemme. On hyvä huomata, että strategisessa hallitusohjelmassa on paljon tavoitteita osaamiselle, hyvinvoinnille, ympäristölle, turvallisuudelle ja elinkeinopolitiikalle.

Mutta kaikkein keskeisintä on työ. Siksi työlistalla on meille aivan erityinen arvo.

Se on näkemyksemme siitä, mitä tarvitaan, jotta työn tekeminen ja teettäminen olisi Suomessa nykyistä kannattavampaa.

Työlista on kymmenen kohdan lista uudistuksia, jotka lisäävät työn määrää, lisäävät työhyvinvointia ja kannustavat yrityksiä työllistämään. Lista on saatavissa risteilyn aikana ja myös sähköisesti.

Jatkamme keskustelua työlistasta tällä risteilyllä. Haluan nostaa siitä esiin joitakin yksittäisiä kohtia:

Ensimmäinen ja ehkä tärkein kokonaisuus on suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttaminen. Ilman kilpailukykyistä työelämää ei ole halukkuutta luoda työpaikkoja. Haluamme, että tulevalla vaalikaudella maltilliset palkkaratkaisut ja työn verotuksen kevennykset paiskaavat kättä. Jos työntekijät ja työnantajat sopivat työllisyyttä lisäävistä, äärimaltillisista palkkaratkaisuista, olemme valmiit vahvistamaan ostovoimaa kahden miljardin euron tuloveronkevennyksillä. Kautta linjan, kaikille työntekijöille.
Toinen poiminta työlistasta ovat työllisyyttä ja tasa-arvoa edistävät uudistukset. Haluamme tuoda vanhempainvapaajärjestelmän nykyaikaan. Voimme esimerkiksi pidentää ansiosidonnaista vanhempainvapaata ja kannustaa isiä pitämään siitä merkittävä osuus. Vastaavasti kotihoidon tukea voidaan lyhentää.
Kolmas esimerkki on työntekijöiden palkkaamisen helpottaminen. Pidennetään koeaikaa, jotta riski uuden työntekijän palkkaamisesta olisi pienempi. Pitkäaikaistyöttömille löytyisi lisää työpaikkoja, jos hänet voisi palkata aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityisiä perusteluita. Annetaan yrityksille mahdollisuudet palkata uusia työntekijöitä myös ulkomailta ilman tarveharkintaa.
Neljäs ja yksi tärkeimmistä kohdista liittyy siihen, että työhön pitää pystyä kannustamaan. Verotuksen kautta pääsemme liikkeelle. Ihmiset saavat itse päättää, kun työstä jää enemmän käteen. Laitetaanko se ruokaan, asumiseen, lasten harrastuksiin tai mihin ikinä tarvitseekaan. Sen lisäksi nuoria voimme kannustaa töihin koulutussopimuksen kautta. Annetaan myös enemmän valtaa parhaille asiantuntijoille – eli työntekijöille ja yrityksille. Annetaan työnantajille ja työntekijöille väliaikaisesti oikeus sopia työajasta ja palkasta työehtosopimuksen estämättä, jos yhteisymmärrys löytyy.
Meidän työlistamme ei ole ongelmaton. Ei tietenkään. Monilla esitetyillä keinoilla on haittapuolensa. Mutta tässä tilanteessa meidän on tehtävä valinta.

Olemmeko valmiit elämään pysyvästi velaksi tai jatkamaan kituuttamisen tiellä?

Vai teemmekö vaikeatkin päätökset, joilla työ asetetaan etusijalle?

Kokoomus valitsee työn.

—————-
Haluan vielä kerran korostaa, että miksi Kokoomus esittää tätä työlistaa.

Ensinnäkin siksi, että uskomme, että työllä on itseisarvo. Työ tuo kasvun ja elämiseen tarvittavien eurojen lisäksi ihmisille vahvuutta, henkistä kanttia ja sisäistä hyvinvointia.

Työ tuo merkityksellistä sisältöä elämäämme. Se on tapa toteuttaa itseämme ja unelmiamme. Se antaa mahdollisuuksia itse päättää omasta elämästään, olla riippumaton.

Mutta työllä on myös arvoa hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta. Työ on ainoa tapa, jolla pystymme pitämään huolta julkisista palveluistamme ja niistä ihmisistä, jotka eivät vielä tai enää kykene osallistumaan työelämään.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että lapsemme voisivat tulevaisuudessakin käydä maailman parhaassa koulussa.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että terveyskeskuksessa pääsee nopeasti lääkärin vastaanotolle lompakon paksuuteen katsomatta.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että vanhemmistamme pidetään hyvää huolta, kun he eivät siihen itse enää pysty.

Pitää ymmärtää, että jos työtä ei aseteta etusijalle, niin tulevina vuosina rahat eivät näihin riitä: maailman parhaaseen kouluun, laadukkaisiin lääkäripalveluihin, vanhusten hyvään hoivaan.

On leivottava isompi kakku, josta riittää jaettavaa.

————-
Tärkeät asiat ovat usein yksinkertaisia. Kun haluamme liikettä, muutos lähtee tosiasiassa yksittäisistä ihmisistä. Se todella lähtee siitä, että saamme Suomen liikkeelle.

Siksi meidän on saatava jokainen suomalainen liikkeelle synnyttämään muutosta sinne, missä muutos tehdään. Työpaikoilla, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, järjestöissä, vanhainkodeissa. He tarvitsevat tilaa ja suojaa kehittää ja innovoida toimintaa eteenpäin. Tarvitsemme muutoksentekijöitä koko maahan. Eri puolueisiin, eri ryhmiin, eri ammatteihin.

Suomen saavat nousuun työntekijät, yrittäjät ja yritykset. Se on koko ajattelumme perusta.

Hyvät kokoomuslaiset,

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu aikaisempien sukupolvien kovalla uurastuksella. Pidetään yhdessä huoli, että jätämme tämän maan paremmassa kunnossa jälkeemme kuin millaisena olemme sen hoitaaksemme saaneet. Tehdään yhdessä korjausliike. Laitetaan Suomi liikkeelle. Ja saatetaan tämä maa uuteen nousuun!